FANDOMהארייט (או סבתא רבתא הארייט) היא אם הסבתא של הבנות (סבתא רבתא), לא מתואר מאיזה צד. קיים דמיון בינה לבין לוסי, ואלה מתקשרות זו עם זו דרך סיאנסים.

ביוגרפיה

Lynn Sr.'s Grandfather

סבא של לין רעש - אולי בעלה של הארייט

מכיוון ולא מוזכר הצד של הארייט, קיימת השערה שהיא סבתא של לין ושל הדודה שירלי, ולכן נשואה לסבא של לין (הבעל הראשון של הואנזילה).

אפשר גם לשער שהארייט הייתה אמא של סבא אלברט ושל הדודה רות, וכך הייתה סבתה של ריטה רעש.

מתואר בפרק "חינוך טוב" כי היא התאכזבה מלורי, מאחר ולורי נתנה את הצמיד שקיבלה בירושתה אל אמא של בובי. מידע זה הועבר דרך לוסי, אשר התגלה כי שתיהן מתקשרות זאת עם זאת בעזרת סיאנסים.

בפרק "שקט קסום" מתואר כי הארייט הייתה אישה מצליחה מאוד לדעת לוסי, והייתה דומה לה מאוד. בנוסף, נודע כי יש לה ספר כשפים ובו השתמשה לוסי על מנת להתנקם באחיותיה.

הופעה

הדמיון בין הופעתה של הארייט להופעתה של לוסי מתאר את הקרבה בין שתיהן והחברות שלהן. עם זאת, אפשר לראות שלהארייט יש עגילים, חגורה, מחרוזת פנינים ועוד מאפיינים שככל הנראה היו נהוגים ללבישה בשנות ה-40 בה היא חיה.

מידע נוסף

  • הזמן בה היא חיה כל כך רחוק עד שהיא מתוארת בעזרת תמונה בלבד.
  • היא הדמות הראשונה בסדרה שהוכרזה כמנוחה (נפטרה/מתה).
  • שמה פירושו "שולטת הנכס".
  • העגילים שלה דומים לאלה של לולה.
S1E10A new members to the crew
הדף הזה צריך את עזרתכם!
הדף הזה זקוק להמשך כתיבה, ואם יש בידיכם את האופציה להמשיך אותו ואת המידע הנדרש, אנו נשמח שתשלימו אותו!