FANDOM


סימור הצפרדע הוא צפרדע שהיה בשייכות של לאנה, אך ככל הנראה מת.

ביוגרפיה

בפרק צליל השקט מתואר כי לאנה הפריעה ללולה להתאפר, ולולה נקמה בה בכך שקברה את הצפרדע שלה, סימור. הסיפור עלול להיות לא נכון, מכיוון שללאנה לא היו הוכחות שלולה עשתה זאת ושנית - הבנות רצו להתנקם בלינקולן באותו הפרק ולכן אולי המציאו סיפורים.

אם סימור לא היה מת, ללאנה לא היה את הופס (הצפרדע הנוכחי שלה) ולכן ככל הנראה הוא מת כך או כך.

הופעה

סימור נראה כמו צפרדע ירוקה רגילה