FANDOM


קרול פינגריי היא דמות חד פעמית בסדרה "הרעשנים", חברה ואוייבת של לורי, אשר לינקולן השתמש בה על מנת להחליפה בתמונה המשפחתית שרצה לצלם בעקבות הדמיון בין השתיים (מפני שלורי לא רצתה להשתתף) והתחרתה בלורי בתחרות לייקים.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.