FANDOM


Si Agnes Johnson (mas karaniwang tinutukoy bilang si Mrs. Johnson) ay isang pangalawang karakter ng The Loud House. Siya ay isang grade 5 titser na nagtuturo sa klase kung saan naroon si Lincoln at Clyde.


T - U - B Mga Karakter
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.