Wiki ng The Loud House
Advertisement

Ang Aloha Beach ay isang beach sa The Loud House.

Kasaysayan

Ang beach ay unang nabanggit sa episode "In Tents Debate", bilang isa sa dalawang iba't ibang mga lugar na iminungkahi ni Lincoln sa kanyang mga kapatid para sa kanilang anwal na bakasyon (ang ibang lugar ay ang Dairyland). Sina Lori, Leni, Lucy, Lola, at Lily ay ang limang kapatid na nagpasyang pumunta sa beach, at tulad ng iba pang limang magkakapatid (Luna, Luan, Lynn, Lana, at Lisa) na pinili ang Dairy Land Park, sinisikap nilang kumbinsihin si Lincoln na pumunta sa beach, at sa parke ayon sa pagkakabanggit. Sa katapusan, ang pamilya ay nagpunta sa Scratchy Bottom Campgrounds, dahil hindi makapagpasiya si Lincoln kung saan pupunta, at upang maiwasan ang kanyang mga kapatid na babae na magtaltalan.

Tribya

  • Ang pangalan ng beach ay maaaring isang reperensya sa Aloha Beach Club.


T - U - B Mga Lugar
Advertisement