FANDOM


Ang Aloha Comrade ay isang Hawayano-Rusong restawran na matatagpuan sa Royal Woods. Dito ay kasalukuyang naka-trabaho si Lynn Sr. bilang co-chef (ka-tagapagluto) ng may-ari na si Sergei.

Hitsura

Ang panlabas ng restawran ay sinadyang maging katulad ng Hawayanong bahay na dayami at ang Saint Basil's Cathedral.

Tribya


T - U - B Mga Lugar
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.