Ang Bahay ng mga McBride (ing. McBride House) ay ang bahay at tirahan nina Clyde, Howard, at Harold McBride.

Deskripsyon

Ang panlabas ng bahay ay ipinintang puti na may kulay-lilang bubong, isang tsimenea, at isang garahe. Hindi tulad ng bahay ng mga Loud, ang bahay ay mayroon lamang isang palapag.

Mga naninirahan

Tribya

  • Ayon kay Clyde sa "The Green House", ang bahay ay pinapatakbong pang-solar, kaya hindi siya at kayang mga magulang nagsununog ng anumang fossil fuel.


T - U - B Mga Lugar
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.