FANDOM


Si Breanna Nicole Yde ay isang Australyana-Amerikanang aktres na kilala para sa pagganap kay Franchesca "Frankie" Hathaway sa seryeng pantelebisyon ng Nickelodeon na The Haunted Hathaways, Tomika sa seryeng pantelebisyon ng Nickelodeon na School of Rock, at Zoey sa pelikulang pantelebisyon ng Nickelodeon na Santa Hunters. Siya ang nagbibigay ng boses ni Ronnie Anne Santiago ng The Loud House.


T - U - B Bandila ng Estados Unidos Kast ng The Loud House
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.