FANDOM


Si Collin Dean ay isang Amerikanong aktor. Nagbibigay siya ng boses ni Lincoln Loud, na nagsimula sa "One of the Boys" dahil sa pag-abot sa pagbibinata ng kanyang hinalinhan. Siya ay pinalitan ni Tex Hammond, ang anak ni Grey Griffin, na nagsimula sa episode na "Game Boys" dahil sa pag-abot sa pagbibinata .

Mga Kredito

Tribya

  • Sa lahat na Ingles na aktor na nagboses kay Lincoln, sa kasalukuyan, ginawa niya ang pinakamatagal na pagboses sa kanya: ng isang kabuuang 66 na episode sa paglipas ng labing-walong buwan, higit pa sa kay Grant Palmer na pangalawa (nagboses sa kanya sa 44 na episode sa loob ng limang buwan).
    • Siya rin ang tanging isa sa mga aktor ni Lincoln na nagboses sa kanya para sa kabuuan ng isang season.


T - U - B Bandila ng Estados Unidos Kast ng The Loud House
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.