FANDOM


Stub Ang pahinang ito ay isang stub. Mangyaring tulungan ang Wiki ng The Loud House sa pagpapalawak nito. Salamat!
Basahin ang transkripsyon

Ang Come Sale Away ay ang ikatatlumpu't-walong episode ng The Loud House.

Sinopsis

Panahon na para sa pampamilyang anwal na garage sale, at ang bawat anak ay determinadong mag-out-sell ang iba.

Mga Karakter

Mga Lugar

Mga Bagay

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.