Wiki ng The Loud House
Advertisement

Ang Department of Motor Vehicles (DMV) ay isang lugar na matatagpuan sa Royal Woods, kung saan makakakuha ang mga tao ng kanilang mga lisensya sa pagmamaneho, pagkatapos na makapasa sa test ng pagmamaneho.

Kasaysayan

Ito ay unang nakita sa "Driving Miss Hazy", si Leni ay nagsagawa ng kanyang pag-take ng test sa pagmamaneho nang labing-apat na beses, ngunit natapos niya ang lahat ng itong bigo.


T - U - B Mga Lugar
Advertisement