Wiki ng The Loud House
Advertisement

Ang Dairyland Amoosement Park ay isang amusement park na may tema tulad ng sakahan ng The Loud House.

Kasaysayan

Ang parke ay unang nabanggit sa episode na "In Tents Debate", bilang isa sa dalawang magkakaibang lugar na iminungkahi ni Lincoln sa kanyang mga kapatid na babae para sa kanilang anwal na bakasyon (ang ibang lugar ay ang Aloha Beach). Sina Luna, Luan, Lynn, Lana, at Lisa ay ang limang kapatid na nagpasyang pumunta sa parke, at tulad ng iba pang limang magkakapatid (Lori, Leni, Lucy, Lola, at Lily) na pinili ang Aloha Beach, sinisikap nilang kumbinsihin si Lincoln na pumunta sa parke, at sa beach ayon sa pagkakabanggit. Sa katapusan, ang pamilya ay nagpunta sa Scratchy Bottom Campgrounds, dahil hindi makapagpasiya si Lincoln kung saan pupunta, at upang maiwasan ang kanyang mga kapatid na babae na magtaltalan.

Ang parke ay nagdebu sa "Toads and Tiaras". Sinubukan ni Lincoln na makakuha ng dalawang season pass sa Dairyland, ngunit kailangang manalo si Lola sa "Miss Prim & Perfect" pageant. Nasaktan si Lola, kaya pinalitan siya ni Lincoln kay Lana. Sa katapusan, si Lana ay nanalo sa pageant at siya at si Lincoln ay pumunta sa Dairyland, kung saan sila ay susakay sa pinakabagong atraksyon ng parke, iyon ay ang "Milk Shaker" roller coaster.

Ito ay nabanggit muli sa "One of the Boys", ng isa sa mga flashback ni Lincoln tungkol sa mahigpit na pamumuhay na may sampung kapatid na babae, at nagmungkahi siya na magpunta sa Dairyland, ngunit lahat ng kanyang mga kapatid na babae, kahit sa mga nais pumunta ay nagtanggi sa ideya. Mamaya, sa ibang dimensyon kung saan mayroon siyang sampung kapatid na lalaki, pumunta silang lahat roon, at nagkasiyahan.

Sa "Kick the Bucket List", sinubukan ni Lincoln at Clyde na sumakay sa pinakabagong atraksyon ng parke, ang "Fly Me to the Moo", dahil ito ay nasa listahan ng mga gawain sa panahon ng spring break. Gayunpaman, ang linya ay mahaba, at hindi gustong mag-aksaya ng kanilang oras na maghintay, ang dalawa ay nag cut-in patungo sa harap ng lahat ng tao sa ilalim ng pagkukunwari na sila ay mga ride inspector. Sa kabila ng pagkuha sa pagsakay, sila ay inalis sa ride, at sa labas ng parke, para sa pag-cut sa linya.

Mga atraksyon

  • Milk Shaker: Ito ang pinakabagong ride ng parke sa "Toads and Tiaras", at ayon kay Lincoln, dapat mong isara ang iyong bibig upang pigilan ang pagsusuka. Kung hindi, ang iyong suka ay lumabas, at ikaw ay makakakuha sa mukha mo.
  • Fly Me to the Moo: Ito ang pinakabagong roller coaster ng parke, tulad ng ipinapakita sa "Kick the Bucket List".
    • Ang pangalan ng ride ay isang parodya ng pariralang "Fly Me To The Moon".

Tribya

  • Ang pangalan nito ay parodya ng ngayon na nakasarang Fairyland Park. Ito ay maaaring maging parodya ng Disneyland.
  • Inihayag ito sa "Toads and Tiaras" na ang buong pangalan ng Dairyland ay Dairyland Amoosement Park.
    • Ang salitang "amoosement" ay isang kumbinasyon ng mga salitang "amusement" at "moo", na isang reperensya sa tema ng baka at gatas ng parke.
  • Ayon sa Q&A ni Lincoln, mayroon Dairyland sa Europa na tinatawag na Euro Dairyland. Ang tanging kilalang atraksyon ay tinatawag na Brie Fall.
  • Ito ay isang reperensya sa Euro Disneyland, na kilala ngayon bilang Disneyland Paris.


T - U - B Mga Lugar
Advertisement