FANDOM


Si David Teas ay isang storyboard artist ng The Loud House. Nagboard siya ng isang musikal na maikling episode na "12 Days of Christmas". Dati siyang assistant sa produksyon, taga-disenyo ng prop, at taga-disenyo ng karakter para sa Harvey Beaks, at pintor para sa Tule Lake.

Link panlabas


T - U - B Tripulante
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.