FANDOM


Stub Ang pahinang ito ay isang stub. Mangyaring tulungan ang Wiki ng The Loud House sa pagpapalawak nito. Salamat!

Ang Dine'n' Dance ay isang kainan malapit sa Sunset Canyon Retirement Home.

Kasaysayan

Ito ay unang nakita sa "The Old and the Restless", kung saan nagpunta si Lincoln at Albert para magtanghalian. Sa una, si Albert ay hindi nagnanais na kumain ng anumang bagay na masyadong mabigat, ngunit ipinagbigay-alam sa kanya ni Lincoln na kaya niya ito, at sumasang-ayon siya na kainin kung ano ang mayroon si Lincoln, na may dagdag chili.

Tribya


T - U - B Mga Lugar
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.