FANDOM


Si Flip ay isang pangalawang karakter ng The Loud House. Siya ang may-ari ng isang gas station at convenience store na matatagpuan sa Royal Woods.


T - U - B Mga Karakter