FANDOM


Ang Ghost Containment Device ay isa sa mga kagamitan sa pagdakip ng multo ni Hunter na nakita sa "ARGGH! You For Real?".

Deskripsyon

Tribya

  • Ito ay maaaring inspirado sa ghost trap na ginagamit sa Ghostbusters.


T - U - B Mga Bagay
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.