Wiki ng The Loud House
Advertisement

Good Sport Sporting Goods ay isang recreational store na matatagpuan sa Royal Woods, na nagbebenta ng maraming gamit panlabas.

Kasaysayan

Ito ay unang nakita sa "Linc or Swim". Ito ay kung saan binili ni Lincoln ang kanyang kiddie pool na Paradise For One. Mamaya, ang kanyang mga kapatid na babae ay pumunta doon (offscreen) upang bumili ng deluxe pool.


T - U - B Mga Lugar
Advertisement