FANDOM


Si Joshua Hoskison ay isang Amerikanong manunulat ng The Loud House.

Siya ay kilala sa kanyang trabaho sa The Girl from Dinosaur Island (2017), Turtles Take Time (and Space) (2016), at Planet Panic (2016).

Sinulat na episode

Season 3

Tribya

  • Nagtapos siya sa University of Oklahoma, paaralan ng araling pilm/sinema/bidyo noong 2011.


T - U - B Tripulante
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.