FANDOM


Si Kevin Sullivan ay isang manunulat ng The Loud House.

Siya ay dating manunulat para sa The Fairly OddParents, Danny Phantom, at T.U.F.F. Puppy.

Mga sinulat na episode

Season 0

Season 1

Season 2

Season 3

Sinulat na libro

Tribya

Screenshot 20180216-092407
  • Isinasaalang-alang niya ang "L is for Love" bilang isa sa kanyang mga paboritong episode na isinulat niya. Siya ay sobrang masaya tungkol sa ilang episode sa Season 3. Ang kanyang pinaka-paboritong linya kailanman ay "One time, I told her we were out of bread, but then she found a loaf and beat me with it." ("Isang beses, sinabi ko sa kanya na wala na tayong tinapay, ngunit pagkatapos ay natagpuan niya ang isang tinapay at pinalo ako ng ito.") mula sa "Cheater by the Dozen".
  • Ang kanyang karikatura ay gumawa ng cameo sa "Pipe Dreams" bilang isa sa mga taong tumutulong kay Lynn Sr. at Rita na bumuo ng kanilang sekretong banyo.


T - U - B Tripulante
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.