FANDOM


Ang Mansyon ni Tetherby ay isang malaking manor na matatagpuan sa Royal Woods. Ang may-ari nito ay si Lord Tetherby, na nakuha ito sa pamamagitan ng pagiging tagapagmana sa kayamanan ng tetherball.

Kasaysayan

Ito ay unang nakita sa "Out on a Limo", nang iniimbitahan ni Tetherby si Lincoln dito upang ipakita sa kanya kung paano mabuhay sa buhay ng mayayaman.


T - U - B Mga Lugar
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.