Wiki ng The Loud House
Advertisement

Ang Military Car ay isang sasakyan na pag-aari ni Lexx. Ginagamit niya ito bilang isang paraan ng transportasyon sa loob, o sa labas ng bahay.

Deskripsyon

Si Lexx ang nagmaneho ng isang pagkakaiba-ibang kotse na panlalaki. Ito ay may paint job pang-military camouflage, mga bituin na dinisenyo galing sa mga bituin ng mga ranggo sa militar, at galit na mukha.


T - U - B Mga Bagay
Advertisement