Wiki ng The Loud House
Advertisement

Si Ms. Shrinivas ay isang pangatlong karakter ng The Loud House.

Biograpiya

Si Ms. Shrinivas ay ang titser ni Lisa na unang nagpakita sa "Making the Grade". Dahil nagtuturo siya sa kindergarten, ipinakita siyang isang mabait na babae na nagsasalita sa isang malambot at simpleng tono upang maunawaan ang kanyang mga estudyante. Matapos nagka-streptococcal pharyngitis ang kanyang mga estudyante, tinanong niya si Lisa para sa kanyang panlunas. Matapos tumanggi si Lisa dahil kay Lincoln, sinabihan ni Ms. Shrinivas si Lincoln para dito, na nagpapakita na labis siyang pag-aalala sa kanyang mga estudyante.

Si Ms. Shrinivas ay muling nagpakita sa "Friend or Faux?", kung saan binigyan niya si Lisa ng A sa lahat maliban sa Social Skills. Gayunpaman, nagbago ito nang nakipagkaibigan si Lisa kay Darcy.

Hitsura

Siya ay may mapayat na katawan na may maitim na kayumangging balat at itim na buhok na umaabot sa balikat. Mayroon siyang tatlong pares ng mga pilikmata at pulang lipstick.

Nagsusuot siya ng kulay-kremang shirt, maputlang berde sweater, pulang saya, mga maliit na puting hikaw, at mga itim na walang-sintas na sapatos.

Tribya

  • Siya ay pinangalanan pagkatapos sa manunulat na si Sheela Shrinivas.
  • Ito ay ipinahiwatig na siya ay Indiana, dahil sa kanyang huling pangalan, at ang katunayan na si Todd (robot ni Lisa), ay inadres siya ng pagbati na "Namaste", isang sinaunang Sanskrit na pagbati na ginagamit pa rin sa India, na nangangahulugang "Ako ay yumuko sa Diyos sa loob mo" o "Ang Espiritu sa loob ko ay sumasaludo sa Espiritu sa loob mo".
  • Ang kanyang mga hikaw ay katulad ng kay Lola.
  • Ang kantang lipstick ay katulad ng kay Carlota.
  • Ang kanyang mga itim na sapatos ay katulad ng kay Rita.


T - U - B Mga Karakter
Advertisement