FANDOM


Isa itong talaan ng mga mensahe ng sistema na makukuha mula sa espasyo ng pangalang MediaWiki. Pakidalaw ang Lokalisasyong MediaWiki at translatewiki.net kung ibig mong magambag sa heneriko o pangkalahatang lokalisasyon ng MediaWiki.

Salain
Salain ayon sa katayuan ng pagbabagay:    
Unang pahina
Unang pahina
Nakaraang pahina
Nakaraang pahina
Huling pahina
Huling pahina
Pangalan Tinakdang teksto
Kasalukuyang teksto
#newlychanged# (Usapan)Newly changed articles
#popular# (Usapan)Most popular articles
#topusers# (Usapan)Top users
#visited# (Usapan)Most visited articles
#voted# (Usapan)Top voted articles
1movedto2 (Usapan)moved [[$1]] to [[$2]]
1movedto2_redir (Usapan)moved [[$1]] to [[$2]] over redirect
googleSearchResults (Usapan)<GoogleSearchResults>
about (Usapan)Patungkol
aboutpage (Usapan)Project:Patungkol
aboutsite (Usapan)Tungkol sa {{SITENAME}}
abtesting (Usapan)A/B Testing
abtesting-add-experiment-title (Usapan)Add Experiment
abtesting-add-treatment-group (Usapan)Add Treatment Group
abtesting-checkbox-show-past-experiments (Usapan)Show past experiments
abtesting-create-experiment (Usapan)Create New Experiment
abtesting-currently-used-ga-slots (Usapan)List of currently used GA slots: $1
abtesting-currently-used-ga-slots-tooltip (Usapan)This list will be updated ONLY when page is refreshed.
abtesting-desc (Usapan)The A/B Testing extension is used by Wikia to test what effects different features or settings have on actual users.
abtesting-edit-button (Usapan)Edit
abtesting-edit-experiment-title (Usapan)Edit Experiment
abtesting-flag-set-short (Usapan)YES
abtesting-future-used-ga-slots (Usapan)List of used GA slots in the future: $1
abtesting-future-used-ga-slots-tooltip (Usapan)This list will be updated ONLY when page is refreshed.
abtesting-heading-control-group (Usapan)Control Group
abtesting-heading-description (Usapan)Description
abtesting-heading-end-time (Usapan)End Time (UTC)
abtesting-heading-flag-dw_tracking (Usapan)DW
abtesting-heading-flag-forced_ga_tracking_on_load (Usapan)GA onload
abtesting-heading-flag-ga_tracking (Usapan)GA
abtesting-heading-flag-limit_to_special_wikis (Usapan)SpecialWikis
abtesting-heading-ga-slot (Usapan)GA Slot
abtesting-heading-group (Usapan)Group
abtesting-heading-id (Usapan)ID
abtesting-heading-long-flag-dw_tracking (Usapan)DW tracking
abtesting-heading-long-flag-forced_ga_tracking_on_load (Usapan)Force GA track on window.onload
abtesting-heading-long-flag-ga_tracking (Usapan)GA tracking
abtesting-heading-long-flag-limit_to_special_wikis (Usapan)Limit to SpecialWikis
abtesting-heading-name (Usapan)Name
abtesting-heading-ranges (Usapan)Ranges (0-99)
abtesting-heading-start-time (Usapan)Start Time (UTC)
abtesting-heading-treatment-groups (Usapan)Treatment Groups
abtesting-ranges-info (Usapan)(0-99)
abtesting-save-button (Usapan)Save
abusefilter (Usapan)Pagkakaayos ng pansala ng pang-aabuso
abusefilter-accountreserved (Usapan)Nakalaan ang pangalan ng akawnt na ito para magamit ng pansala ng pang-aabuso.
abusefilter-action-block (Usapan)Hadlangan
abusefilter-action-blockautopromote (Usapan)Hadlangan ang pagsulong ng antas
abusefilter-action-degroup (Usapan)Tanggalin mula sa mga pangkat
abusefilter-action-disallow (Usapan)Huwag payagan
Unang pahina
Unang pahina
Nakaraang pahina
Nakaraang pahina
Huling pahina
Huling pahina
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.