FANDOM


Ang Nickelodeon Pandemonium ay isang serye ng mga grapikong nobela na nai-publish ng Papercutz, na nagtatampok ng komiks mula sa Nicktoons tulad ng Harvey Beaks, Sanjay and Craig, Breadwinners, Pig Goat Banana Cricket, at The Loud House. Ang unang isyu ay inilabas noong Oktubre 18, 2016, ang ikalawang isyu ay inilabas noong Pebrero 21, 2017, at ang ikatlong isyu ay inilabas noong Agosto 8, 2017. May isang koleksyon ng tatlong grapikong nobela na ipapalabas sa Agosto 21, 2018.[1]

Mga Isyu

Nickelodeon Pandemonium 1

Nickelodeon Pandemonium #1: Channeling Fun

Inilabas: Oktubre 18, 2016

Mga Nilalaman:

 • Wherefore Art Thou, Tufflips? (Sanjay and Craig)
 • Punchlord the Bludgeoner (Sanjay and Craig)
 • Summer Treats to Beat the Heat (Pig Goat Banana Cricket)
 • Heavy Loaf (Breadwinners)
 • Foo Facts #89 - Computers (Harvey Beaks)
 • Tadpolice (Breadwinnners)
 • Making a Splash (Harvey Beaks)
 • Quandarious Gooch (Pig Goat Banana Cricket)
 • Channeling Fun (Harvey Beaks)
 • Cricket's Science Corner - Instruments (Pig Goat Banana Cricket)
 • ABCs of Getting the Last Slice (The Loud House) - Chris Savino, manunulat, artista; Jordan Rosato, artista; Amanda Rynda, tagakulay
Nickelodeon Pandemonium 2

Nickelodeon Pandemonium #2: Spies and Ducktectives

Inilabas: Pebrero 21, 2017

Mga Nilalaman:

 • Goblins and Gazeboes (Sanjay and Craig)
 • Live and Let Rye (Breadwinners)
 • Cold Case (Harvey Beaks)
 • Toughest Guy in History (Pig Goat Banana Cricket)
 • Foo Fact #93 - Playing Dead (Harvey Beaks)
 • The Pensioners (Sanjay and Craig)
 • Pizza Detective (Harvey Beaks)
 • Sibling Speak (The Loud House) - Chris Savino, tagalikha, manunulat, artista, kulay, tagaletra
 • Double Agent Ducks (Breadwinners)
 • Deuces Wild (The Loud House) - Chris Savino, tagalikha, manunulat, artista; Karla Sakas Shropshire, manunulat; Jordan Rosato, artista; Amanda Rynda, tagakulay
 • Officer Fredd (Harvey Beaks)
Nickelodeon Pandemonium 3

Nickelodeon Pandemonium #3: Receiving You Loud and Clear

Inilabas: Agosto 8, 2017

Mga Nilalaman:

 • Lucy's ABCs of the Loud House - Karla Sakas Shropshire, manunulat; Kiernan Sjursen-Lien, artista, letra; Amanda Rynda, tagakulay
 • Community Service (Harvey Beaks)
 • Fateway (Sanjay and Craig)
 • Lower Yeast Side (Breadwinners)
 • Foo Facts #81 - Fire (Harvey Beaks)
 • Tumors and Rumors (Sanjay and Craig)
 • Close Encounters of the Spooky Kind (Pig Goat Banana Cricket)
 • Mollusca Ducks (Breadwinners)
 • Foo Facts #67 - Pirate Booty (Harvey Beaks)
 • Pig Goat Banana Cricket in Space (Pig Goat Banana Cricket)
 • Shocker - Miguel Puga, manunulat, artista, tagaletra; Amanda Rynda, tagakulay
Nickelodeon Pandemonium Set

Nickelodeon Pandemonium Boxed Set: Vol. #1-3

Inilabas: Agosto 21, 2018

Mga Nilalaman: Nickelodeon’s brightest and goofiest stars shine in this collection of stories. Experience PIG GOAT BANANA CRICKET, THE BREADWINNERS, SANJAY & CRAIG, HARVEY BEAKS, and THE LOUD HOUSE like never before- in qwazy comics! Collecting graphic novels #1-3 of NICKELODEON PANDEMONIUM.

Reperensya

T - U - B Mga Merkansya
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.