FANDOM


Stub Ang pahinang ito ay isang stub. Mangyaring tulungan ang Wiki ng The Loud House sa pagpapalawak nito. Salamat!
Basahin ang transkripsyon

Ang Read Aloud ay ang ikaapatnapu't-limang episode ng Season 2 ng The Loud House. Ito rin ang ikasiyamnapu't-pitong episode ng buong serye.

Sinopsis

Ang pamilyang Loud ay nakibahagi sa isang hamon sa pagbabasa sa library, ngunit tumangging lumahok si Lola.

Mga Karakter

Mga Lugar

Mga Bagay

 • Princess Car
 • Vanzilla
 • Cutie Bake
 • "A Thrill Ride!" Cook Book
 • Ace Savvy The Origin (Treasury Edition)
 • The Bossy Twins (ni Th. Wing Burroughs)
 • Tea Party Etiquette (ni Jared Morgan)
 • Frankie the Friendly Fairy (ni King)
 • Unicorn University "Freshman Semester"
 • Rumor Has It! A Mystery (ni D.E. King)
 • Animal Sounds (ni King)
 • Brain-ography (ni Dr. D. King, DDS PhD)
 • 1001 Bad Jokes (ni McGowan)
 • Dr. Rock
 • The Story of Fashion
 • King's Sports Almanac 1950-2000
 • A Princess in America
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.