FANDOM


Stub Ang pahinang ito ay isang stub. Mangyaring tulungan ang Wiki ng The Loud House sa pagpapalawak nito. Salamat!

Ang Ron the Radioactive Boy ay isang pelikula sa The Loud House. Nakita lamang ito sa "Not a Loud", kung saan pinatutunayan nina Lincoln at Clyde na siya (Lincoln) ay nagkaroon ng puting buhok pagkatapos ng radyoaktibong pagsabog.


T - U - B Mga Bagay
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.