FANDOM


Stub Ang pahinang ito ay isang stub. Mangyaring tulungan ang Wiki ng The Loud House sa pagpapalawak nito. Salamat!

Ang Royal Woods Community College ay isang institusyong pang-edukasyon na matatagpuan sa Royal Woods. Pinadala dito si Luna para mapabuti ang kanyang Ingles at sina Lori at Leni para umatend sila ng mga klase sa SAT bilang pinakamabuting paraan upang makapunta sila sa isang mabuting kolehiyo.


T - U - B Mga Lugar
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.