Wiki ng The Loud House
Advertisement

Ang Royal Woods Elementary School ay isang paaralan na matatagpuan sa Royal Woods. Ito ang paaralan kung saan pumupunta sina Lincoln, Clyde, Lucy, Lana, Lola, at Lisa.

Mga miyembro

Mga estudyante

Kindergarten

Grade 1

Grade 5

Mga iba pa

Mga kawani

Mga club

Mga pagpakita

Season 1

Season 2

Season 3

 • A Fridge Too Far
 • Fandom Pains
 • Rita Her Rights
 • Teachers' Union
 • Pasture Bedtime
 • Gown and Out
 • What Wood Lincoln Do?
 • Absent Minded
 • Be Stella My Heart

Tribya

 • Sa "Out of the Picture", ipinahayag ni Liam na ang pangalan ng paaralan ay Royal Woods Elementary.
 • Ang paaralan na ito ay isang paaralang elementarya na may kasamang kindergarten.
 • Sa ngayon, tanging ang mga silid-aralan at mga kaklase ni Lincoln at Lisa ang nakikita.
 • Para sa ilang kadahilanan, ang bandila ay hindi gumagalaw, at may mas kaunting mga bituin at guhitan.
  • Ang bandila na hindi gumagalaw ay maaaring maging isang callback sa komiks sa pahayagan, kung saan ang ilang mga bagay, tulad ng mga flag, ay hindi gumalaw.
 • Sa mas maagang pagpapakita ng paaralan, ang harapan ng paaralan ay hindi ipinakita.
 • Sa "No Place Like Homeschool", ipinahayag na si Lola ay nag-aaral sa tahanan sa panahon ng pageant season.
 • Ang paaralan na ito ay maaaring malapit sa Loud House dahil si Lincoln ay lumalakad mula sa paaralan papunta sa kanyang tahanan.
 • Sa "What Wood Lincoln Do?", ipinahayag na ang paaralan ay may silid-aralan na wood shop.
 • Inihayag ito sa "Absent Minded" na noong Abril 2012, may isang kubeta sa banyo ng mga lalaki na sumabog, na nagreresulta sa isang baha na kailangang ipasara ang paaralan para sa natitirang bahagi ng araw.
  • Ipinahayag din na ang paaralan ay bukas mula pa noong 1942, dahil ang isa sa mga rekord ng estudyante sa opisina ng prinsipal ay may label na "Class of '42".


T - U - B Mga Lugar
Advertisement