FANDOM


Ang Royal Woods Mall ay isang mall na matatagpuan sa Royal Woods.

Mga empleado

Mga pagpakita

Season 1

Season 2

Season 3

Mga lugar at tindahan

Tribya

  • Si Leni bumisita sa Royal Woods Mall ng mas madalas sa kaysa ibang mga karakter.
    • Mula sa pangyayari sa "Shop Girl", siya ngayon ay nagtatrabaho doon.
  • Ayon kay Leni sa "No Spoilers", kailangan niyang kumuha ng tatlong bus upang pumunta mula sa Loud House papunta sa mall.


T - U - B Mga Lugar
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.