FANDOM


Ang Royal Woods Spa ay isang hotel, resort, at spa na matatagpuan sa Royal Woods.

Deskripsyon

Ang Royal Woods Spa ay isang mararangyang hotel at resort, na may maraming pool, health spa, at business center.

Mga empleyado

Mga pagpakita

Season 2

Tribya

  • Ayon sa isang plaka sa dingding ng opisina, ang resort ay itinatag noong 1963.


T - U - B Mga Lugar
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.