FANDOM


Si Scott Kreamer ay isang manunulat ng The Loud House.

Si Kreamer ay dati nang nagsulat para sa serye ng Nickelodeon, tulad ng Catscratch, Fanboy & Chum Chum, at Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness. Siya ay miyembro ng Artist Collective ng Nickelodeon Animation Studios, at kasalukuyang co-executive prodyuser sa parating na seryeng Nick na Pinky Malinky.

Ayon kay Savino, habang sa pagsusulat para sa iskrip ng pilotong episode, si Kreamer ang nag-iminungkahi na ang "Loud" ang apelyido ng pamilya, alinsunod sa pamagat.

Mga sinulat na episode

Season 0

Season 1


T - U - B Tripulante
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.