Ang Season 2 ay pangalawang season ng The Loud House.

Sa Estados Unidos, una itong ipinalabas noong Nobyembre 9, 2016 ang "Intern for the Worse", at natapos sa "Snow Way Out" at "Snow Way Down" noong Disyembre 1, 2017.

Kinumpirma ni Ayla de Joya na ang ikalawang season ay pinoproseso upang i-dub at hinihintay ang salita ng kanilang management.

Sa Pilipinas (Yey!), una itong ipinalabas noong Pebrero 4, 2019 ang "11 Louds a Leapin'", "Intern for the Worse" at "The Old and the Restless", at natapos sa "Snow Way Down" at "Snow Way Out" noong Marso 8, 2019.

Komentaryo

Sa Variety.com: Ang ikalawang season ay sumisid ng mas malalim sa kaguluhan ng pamilyang Loud, at saliksikin ang mga personalidad ng sampung kapatid na babae ni Lincoln nang mas malalim.

“Ang kasiyahan, magulong mundo ng ‘The Loud House’ ay nakakonekta sa aming audyensya, at napakasaya kaming magdala ng higit pang mga kwento tungkol kay Lincoln at sa kanyang pamilya sa kanila,” sabi ng Senior Bise Presidente ng Nick, animasyon at mga laro, si James Stephenson.[1]

Mga Episode

11 Louds a Leapin'.png
1
Intern for the Worse.png
2A
The Old and the Restless.png
2B
Baby Steps.png
3A
Brawl in the Family.png
3B
Suite and Sour.png
4A
Back in Black.png
4B
Making the Grade.png
5A
Vantastic Voyage.png
5B
Patching Things Up.png
6A
Cheater by the Dozen.png
6B
Lock 'n' Loud.png
7A
The Whole Picture.png
7B
No Such Luck.png
8A
Frog Wild.png
8B
Kick the Bucket List.png
9A
Party Down.png
9B
Fed Up.png
10A
Shell Shock.png
10B
Pulp Friction.png
11A
Pets Peeved.png
11B
Potty Mouth.png
12A
L is for Love.png
12B
The Loudest Mission Relative Chaos.png
13
Out of the Picture.png
14A
Room with a Feud.png
14B
Back Out There.png
15A
Spell It Out.png
15B
Fool's Paradise.png
16A
Job Insecurity.png
16B
ARGGH! You for Real?.png
17A
Garage Banned.png
17B
Change of Heart.png
18A
Health Kicked.png
18B
Future Tense.png
19A
Lynner Takes All.png
19B
Yes Man.png
20A
Friend or Faux?.png
20B
No Laughing Matter.png
21A
No Spoilers.png
21B
Legends.png
22A
Mall of Duty.png
22B
Read Aloud.png
23A
Not a Loud.png
23B
Tricked!.png
24
The Crying Dame.png
25A
Anti-Social.png
25B
Snow Way Down.png
26A
Snow Way Out.png
26B

Tribya

 • Hindi nakipag-usap si Lincoln sa mga manonood sa karamihan ng mga episode sa season na ito. Bilang karagdagan, mayroong higit pang mga episodes na nakatuon sa pamilya at mga kaibigan ni Lincoln.
 • Di tulad ng Season 1, ang season na ito ay may tatlong kalahating-oras na episode: "11 Louds a Leapin'", "The Loudest Mission: Relative Chaos", at "Tricked!".
 • Bilang karagdagan, ang season na ito ay mayroon ding crossover episode ("Legends") at isang naantalang episode ("Mall of Duty").
 • Sa kabila ng hindi kadalasang pagsira ni Lincoln ng ikaapat na pader, ang mga moral ay nangyari sa maraming episode.
 • Sina Flip at Ronnie Anne ay may bahagyang muling pagdisenyo sa season na ito.
 • Ang "The Loudest Mission: Relative Chaos" ay ang tanging episode na nagbago sa status quo ng palabas.
 • Ito ang huling season kung saan nakatago ang mga mukha nina Lynn Sr. at Rita ay nakatago.
 • Si Chunk ay ang tanging pangalawang karakter na absent sa buong season.
 • Ito ang tanging season kung saan ang pangalan ni Lincoln ay wala sa isang title card.
 • Ito ang unang season na nagtagal ng isang buong taon.
 • Ito ang unang season na magkaroon ng isang episode na walang mga babaeng karakter.
 • Ito ang unang season na hindi magkaroon ng isang episode na pagsusulat nina Chris Savino at Sheela Shrinivas.
 • Ito ang huling season na magkaroon si Alec Schwimmer bilang manunulat at para sa kanya na maging bahagi para sa produksyon.
 • Ito lamang ang season kung saan si Lincoln ay patuloy na binoses ng isang aktor.
 • Ito ang huling season kung saan nagpakita si Lincoln at may diyalogo sa bawat episode.

Reperensya

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.