FANDOM


Ang Season 2 ay pangalawang season ng The Loud House.

Sa Estados Unidos, una itong ipinalabas noong Nobyembre 9, 2016 ang "Intern for the Worse", at natapos sa "Snow Way Out" at "Snow Way Down" noong Disyembre 1, 2017.

Kinumpirma ni Ayla de Joya na ang ikalawang season ay pinoproseso upang i-dub at hinihintay ang salita ng kanilang management.

Sa Pilipinas (Yey!), una itong ipinalabas noong Pebrero 4, 2019 ang "11 Louds a Leapin'", "Intern for the Worse" at "The Old and the Restless", at natapos sa "Snow Way Down" at "Snow Way Out" noong Marso 8, 2019.

Komentaryo

Sa Variety.com: Ang ikalawang season ay sumisid ng mas malalim sa kaguluhan ng pamilyang Loud, at saliksikin ang mga personalidad ng sampung kapatid na babae ni Lincoln nang mas malalim.

“Ang kasiyahan, magulong mundo ng ‘The Loud House’ ay nakakonekta sa aming audyensya, at napakasaya kaming magdala ng higit pang mga kwento tungkol kay Lincoln at sa kanyang pamilya sa kanila,” sabi ng Senior Bise Presidente ng Nick, animasyon at mga laro, si James Stephenson.[1]

Mga Episode

11 Louds a Leapin'
1
Intern for the Worse
2A
The Old and the Restless
2B
Baby Steps
3A
Brawl in the Family
3B
Suite and Sour
4A
Back in Black
4B
Making the Grade
5A
Vantastic Voyage
5B
Patching Things Up
6A
Cheater by the Dozen
6B
Lock 'n' Loud
7A
The Whole Picture
7B
No Such Luck
8A
Frog Wild
8B
Kick the Bucket List
9A
Party Down
9B
Fed Up
10A
Shell Shock
10B
Pulp Friction
11A
Pets Peeved
11B
Potty Mouth
12A
L is for Love
12B
The Loudest Mission Relative Chaos
13
Out of the Picture
14A
Room with a Feud
14B
Back Out There
15A
Spell It Out
15B
Fool's Paradise
16A
Job Insecurity
16B
ARGGH! You for Real?
17A
Garage Banned
17B
Change of Heart
18A
Health Kicked
18B
Future Tense
19A
Lynner Takes All
19B
Yes Man
20A
Friend or Faux?
20B
No Laughing Matter
21A
No Spoilers
21B
Legends
22A
Mall of Duty
22B
Read Aloud
23A
Not a Loud
23B
Tricked!
24
The Crying Dame
25A
Anti-Social
25B
Snow Way Down
26A
Snow Way Out
26B

Tribya

 • Hindi nakipag-usap si Lincoln sa mga manonood sa karamihan ng mga episode sa season na ito. Bilang karagdagan, mayroong higit pang mga episodes na nakatuon sa pamilya at mga kaibigan ni Lincoln.
 • Di tulad ng Season 1, ang season na ito ay may tatlong kalahating-oras na episode: "11 Louds a Leapin'", "The Loudest Mission: Relative Chaos", at "Tricked!".
 • Bilang karagdagan, ang season na ito ay mayroon ding crossover episode ("Legends") at isang naantalang episode ("Mall of Duty").
 • Sa kabila ng hindi kadalasang pagsira ni Lincoln ng ikaapat na pader, ang mga moral ay nangyari sa maraming episode.
 • Sina Flip at Ronnie Anne ay may bahagyang muling pagdisenyo sa season na ito.
 • Ang "The Loudest Mission: Relative Chaos" ay ang tanging episode na nagbago sa status quo ng palabas.
 • Ito ang huling season kung saan nakatago ang mga mukha nina Lynn Sr. at Rita ay nakatago.
 • Si Chunk ay ang tanging pangalawang karakter na absent sa buong season.
 • Ito ang tanging season kung saan ang pangalan ni Lincoln ay wala sa isang title card.
 • Ito ang unang season na nagtagal ng isang buong taon.
 • Ito ang unang season na magkaroon ng isang episode na walang mga babaeng karakter.
 • Ito ang unang season na hindi magkaroon ng isang episode na pagsusulat nina Chris Savino at Sheela Shrinivas.
 • Ito ang huling season na magkaroon si Alec Schwimmer bilang manunulat at para sa kanya na maging bahagi para sa produksyon.
 • Ito lamang ang season kung saan si Lincoln ay patuloy na binoses ng isang aktor.
 • Ito ang huling season kung saan nagpakita si Lincoln at may diyalogo sa bawat episode.

Reperensya

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.