FANDOM


Si Sheela Shrinivas ay isang manunulat ng The Loud House.

Isang nagtapos sa 2013-14 Nickelodeon Writing Program, dati siyang manunulat ng Sanjay and Craig.

Mga sinulat na episode

Season 1

Season 3

Tribya


T - U - B Tripulante
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.