FANDOM


Ang Test Your Loud House Know-how (tinatawag din na Loud House Trivia) ay isang larong online na batay sa The Loud House. Ito ay inilabas noong 2017 sa Nick.com.

Paglaro

Ang laro ay isang online na pagsusulit tungkol sa The Loud House. May labindalawang tanong na dapat sagutin ng manlalaro. Pagkatapos na tapusin ang pagsusulit, malalaman ng manlalaro kung alam niya ng marami, o kung kailangan niyang matuto nang higit pa tungkol sa palabas.

Kapag ang isang sagot ay pinili, isang marka ng tsek ay lalabas sa ibabaw nito at mai-highlight ang mga sagot. Ang mga hindi tamang sagot ay mai-highlight na pula, at ang mga tamang sagot ay mai-highlight na berde.

Tribya

  • Ang unang maling sagot para sa "What's the Loud family's address?" ("Ano ang adres ng pamilyang Loud?") ay adres ng tirahan ni SpongeBob SquarePants.
  • Ang mga resulta ng mga litrato ay mga shot mula sa iba't ibang mga episode. Ang resulta na kinikilala ang manlalaro bilang isang hot shot ay mula sa "It's a Loud, Loud, Loud, Loud, House", nang ipagdiwang ng mga bata ang paghanap ng pera. Ang resulta na nagsasabing kailangan nila upang matuto nang higit pa tungkol sa palabas ay mula sa "House Music", nang nag-suggest ng mga kapatid na babae at tinanggi ang mga ideya para sa talent show, na kasama si Lincoln.


T - U - B Mga Laro
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.