Wiki ng The Loud House
Advertisement

Si Lord Tetherby ay isang pangatlong karakter ng The Loud House.

Biograpiya

Si Tetherby ang tagapagmana ng kayamanan ng tetherball, kaya siya ngayon ay isang mayamang tao sa kanyang sariling mansiyon, at isang pribadong club para lamang sa mayayaman. Mayroon din siyang sariling limo at mga butler.

Siya ay unang nagpakita sa "Out on a Limo", kung saan naimpluwensyahan niya si Lincoln tungkol sa kung paano ang mabuting buhay ay mas mabuti na hindi kasama ang kanyang mga kapatid na babae, ngunit sa wakas, tinatanggap ni Lincoln na siya ay mali at bastos sa kanyang mga kapatid na babae at kay Kirby, kaya tinapos niya ang kanyang pagkakaibigan kay Tetherby.

Personalidad

Siya ay isang mapagmalaki at mayabang tao, na walang paggalang sa mga mahihirap, kahit na ang kanyang mga kamag-anak. Gusto lamang niyang makisama sa mga taong mayaman, o mga taong may limousine.

Hitsura

Si Tetherby ay isang maikli, tabang lalaki, puting balat, puting buhok, at isang bigote. Nagsuot siya ng asul na suit, na may pulang ascot, puting panyo, itim na sumbrero, pantalon na khaki, at mga morenong sapatos. Nakdala din siya ng isang itim na tungkod.

Tribya

  • Ang closed captioning ng Nick.com para sa "Out on a Limo", nagbigay ng patuloy na maling pagngalan bilang "Tetherbee".


T - U - B Mga Karakter
Advertisement