Wiki ng The Loud House
Advertisement

Ang The Ace Savvy Trivial Game ay, tulad ng inexpect sa titulo, isang larong tribya batay sa sikat na superhero na si Ace Savvy, at paboritong larong pamilya ito ni Lincoln.

Paglaro

Ang laro ay simpleng larong tribya tungkol kay Ace Savvy. Ang mga manlalaro ay binigyan ng mga buzzer, habang ang isang tao ay nagbabasa ng isang tanong sa kanila. Ang mga manlalaro ay kailangang mag-buzz at sabihin ang tamang sagot. Hindi alam kung gaano karami ang mga tanong, ngunit sinuman ang makasagot ng pinakamaraming tama, ang panalo.

Kasaysayan

Ang laro ay unang nakita sa "Lynner Takes All". Pagod sa pananalo ni Lynn sa bawat board game, at nagpapasikat pagkatapos ng pagdiriwang ng 300 magkakasunod na panalo (at pagputok ng confetti na gawa sa homework ng kanyang mga kapatid), nagpasiya ang iba na maglaro ng isang laro na hindi pa kailanman nalaro ni Lynn, at madali nilang matalo siya. Pagkatalo ni Lola sa Pretty, Pretty Pageant Queen, at si Lana sa Plumbing Pro, sinaggest ni Lincoln ang larong ito, dahil siya ay isang Ace Savvy aficionado. Gayunpaman, sa panahon ng paglaro, hindi kayang sagutin ng tama ni Lincoln ang isang tanong dahil tinatakot siya ni Lynn sa buong laro. Nang tanungin ni Lori ang pangwakas na tanong...

Who is Ace Savvy's sidekick? (Sino ang sidekick ni Ace Savvy?)

... naka-buzz si Lincoln, alam ang sagot, ngunit na manipulahin siya ni Lynn, sa pagsasabi sa kanya na hindi dahil maaaring ito ay isang trick question. Nahihirapan, nagkamali ang sagot niya, at ibinigay ni Lynn ang tamang sagot, ang isang tanong na alam ng lahat, kahit siya na ito ay "si One-Eyed Jack", at nanalo sa laro.

Tribya

  • Ito ang tanging board game mula sa episode kung saan ang disenyo ng kahon para dito ay hindi ipinakita.
    • Ito rin ang tanging laro kung saan nagdaya si Lynn.


T - U - B Mga Bagay
Advertisement