FANDOM


Ang Who's your Super Brawl Character? ay isang larong pagsusulit na batay sa Super Brawl World. Ito ay inilabas sa Nick.com noong 2016.

Paglaro

Ang laro ay nagtatanong sa iyo ng mga tanong tungkol sa mga karakter ng Super Brawl. May labing-walo na mapagpipilian sa pagitan ng dalawa o tatlo.


T - U - B Mga Laro
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.