Wiki ng The Loud House
Advertisement
Ang Komunidad ng Wiki ng The Loud House
DiksyunaryoLenggwahe at LokalisasyonManwal ng EstiloMga parangal at dekorasyonPolisiya sa WikiPolisiyang PagburaPortal ng KomunidadTungkol sa Wiki

Ang Wiki ng The Loud House ay gumagamit ng lenggwaheng Filipino (hindi Tagalog) na may pagkatulad sa Taglish (halong Tagalog at Ingles) at kasamang pinahintulutang paggamit at paghiram ng mga salitang Ingles at Espanyol. Naka-localize ito at hindi katulad ng pang internasyonal na Ingles, atbp. na gumagamit ng impormasyon tungkol sa iba't ibang bersyon (eksepsyon ang Nickelodeon sa Ingles ng Estados Unidos at Pilipinas) ng The Loud House.

Doktrina

Ang Doctrina Philip Pinica, kasama ang standardisasyon at paggamit ng lenggwaheng Filipino.

Ito ay tumutukoy sa walong aksyon na nakikita bilang "mga kalakasan at kahinaan" sa lenggwaheng Filipino:

  • Paghiram, pagpalit, o paggawa, at Filipinisasyon ng hindi umiiral, nakalilito, o halos hindi maintindihan na salita mula sa Ingles at Espanyol.
  • Konstruksyon ng isang lokal na diksyunaryo bilang gabay.
  • Paghahalaga at pagmamahal ng lenggwahe.
  • Pagtukoy sa pagkapareho, pagkaiba, pagkapamilyar, at paghihiwalay ng Filipino at Tagalog.
  • Integrasyon at toleransya ng Taglish sa sistema.
  • Asersyon para sa mas malaking rol at kompetensya ng lenggwahe.
  • Pagkakaroon ng preperensya para sa Ingles at iba pang dialekto, at pagbaba ng impluwensiya ng Espanyol.
  • Pagkakaroon ng toleransya at kompatibilidad ng mga salita mula sa Ingles at Espanyol.

Sa ilalim ng doktrina, ang wiki ay patuloy na umunlad ng nilalaman, nagpapanatili ng kaayusan, at mag-adapt sa mga pagbabago sa hinaharap.

Ang Wiki ay nagreserba sa karapatan na agad mag-convert mula Tagalog sa Filipino sa oras na ipinatupad ang lenggwaheng Filipino sa FANDOM.

Advertisement