Wiki ng The Loud House
Advertisement

Ang paglilinaw sa Wiki ng The Loud House ay isang proseso sa paglutas sa pagiging malabo ng titulo ng isang pahina — nagaganap ang kalabuan kapag ang isang term ay malapit na inuugnay sa isa o mahigit pang mga iba't ibang paksa. Sa ibang mga kaso, nagiging "likas" na pamagat ng higit sa isang pahina ang isang salita o pananalita. Sa madali't salita, isang daan ang mga palilinaw sa mga iba't ibang paksa na nakikibahagi sa isang term o isang katulad na term.

Advertisement