FANDOM


"Get the Message" là tập thứ hai của mùa đầu tiên của Ngôi nhà náo nhiệt.

Âm mưu

Sau khi Lincoln để lại một thư thoại đáng sợ trên điện thoại của Lori, anh nhận ra mình phải xóa nó trước khi Lori nghe thấy.

Diễn viên

Luna không có lời thoại trong tập này.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.