FANDOM


Lincoln Loud là nhân vật chính của Ngôi nhà náo nhiệt.

Cước chú

StubArticle
"Không có gì ở đây!"
Bài viết này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wiki Ngôi nhà náo nhiệt bằng cách mở rộng nó..
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.