FANDOM


Mua 1 của "Ngòi Nhã Nhiêu" được công chiếu vào ngày 2 tháng 5 năm 2016 tại Hoa Kỳ, với các tập "Còn lại trong bóng tối" và "Nhận thông điệp", và kết thúc vào ngày 8 tháng 11 năm 2016 với "Snow Bored". Phim có 26 tập.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.